Homepage

Doradztwo

Zarządzanie siecią sprzedaży

Windykacja

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Windykację dzieli się na:

 • windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.
 • windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.
business-3167295_1920

Inne Usługi

Ochrona danych osobowych

 • Audyt zasad przetwarzania danych osobowych
 • Sporządzanie raportu zawierającego ocenę stopnia zgodności zasad przestrzegania danych osobowych
 • Zalecenia do korekty zasad przestrzegania danych osobowych
 • Przygotowanie i wdrożenie procedur związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych

Wysoki poziom wskazanych usług zapewnia współpraca Spółki z prawnikami specjalizującymi się w tematyce ochrony danych osobowych oraz specjalistami z dziedziny IT, zajmującymi się cyfrowymi systemami bezpieczeństwa

online hacker attack

Wprowadzanie na rynek

Oferujemy usługę wprowadzenia firm, marek i produktów na rynek polski:

 1. Analiza sytuacji rynkowej.
 2. Model biznesowy i plan wdrożenia.
 3. Budowa struktury i organizacja zasobów.
 4. Implementacja.
 5. Przekazanie projektu zleceniodawcy.
 6. Kontynuacja wsparcia/ kontynuacja zarządzania projektem.
sale-2065099_1920

Wsparcie marketingowe

PR

 • PR produktu
 • PR korporacyjny
 • Media relations

EVENTY

 • Otwarcia sklepów
 • Pokazy kolekcji
 • Imprezy tematyczne
 • Akcje prosprzedażowe
 • Współpraca z centrami handlowymi

INNE USŁUGI

 • Social Media
 • Digital
 • Kreacja

CUSTOM CONTENT

 • Magazyny
 • Katalogi
 • Newslettery
desk-2037545_1280
profit-3189803_1920

Kontakt

Restrukturyzacja

Korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na podany adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu i odpowiedzi na pytanie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może być cofnięta w każdym czasie, przesyłając e-mail na podane niżej dane kontaktowe. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody jest zgodne z prawem. Administratorem podanych danych osobowych jest spółka Branding Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów kontaktowych i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie.

Kontakt z Administratorem: Branding Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Małowiejska 39 lok.1, 04-962 Warszawa, e-mail: kontakt@retailsolutionsgroup.pl.

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie 12 miesięcy od dnia przekazania danych.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

Jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom i współpracownikom Administratora, który zobowiązali się umownie lub są zobowiązani na mocy odpowiednich przepisów prawa do zachowania danych w tajemnicy oraz usługodawcom hostingowym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.

Pozostałe usługi

Oferujemy:

1. Wsparcie marketingowe.
2. Oferujemy usługę wprowadzenia firm, marek i produktów na rynek polski.
3. Ochrona danych osobowych.

office-594132_1920

Doświadczenie

Posiadamy doświadczenie na rynku sprzedaży detalicznej i hurtowej różnych branż oraz rynku finansowego w różnych sektorach.

1430772_Jacek-Ceglowski-prezes-spolki-AD-Loving-Home

Zarządzanie siecią sprzedaży

Oferujemy następujące usługi w zakresie zarządzania siecią sprzedaży:

ZARZĄDZANIE FRANCZYZĄ

 • zakup
 • Optymalizacja zapasów
 • Wsparcie we wdrożeniu księgi operacyjnej
 • Zarządzanie księgowością i dokumentacją
 • Budowanie relacji z franczyzobiorcami

WSPARCIE SPRZEDAŻY

 • System lojalnościowy
 • Marketing i PR
 • Analiza sprzedaży
 • Logistyka
 • Nadzór nad realizacją standardów
 • Inwentaryzacje
 • nadzór nad gotówką i towarem

LOKALIZACJE

 • Wyszukiwanie ofert na rynku
 • Negocjacje warunków finansowych i umów najmu
 • Koordynacja inwestycji i procesu otwarcia sklepu

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

 • Rekrutacja
 • Szkolenia
 • Motywowanie
 • Optymalizacja obsługi klienta
 • Nadzór i ocena
 • Optymalizacja
money-2180330_960_720
ecommerce-2140603_1920
shelf-3087406_1920

Strona Główna

Zarządzanie sprzedażą
Prezentujemy moduły naszych działań w zakresie zarządzania siecią sprzedażą.
Wprowadzanie na rynek
Oferujemy usługę wprowadzenia firm, marek i produktów na rynek polski.
Wsparcie marketingowe
Oferujemy wsparcie marketingowe: PR, Eventy, Custom Content, inne usługi

Nasza grupa składa się z czterech firm, świadczących usługi w zakresie:

 • Branding Development Sp. z o.o.  – restrukturyzacja
 • Chilli Poland – zarządzanie i wsparcie dla sieci sprzedaży.
 • Begedli Sp. z o.o.  –  HR i obsługę kadrowo-płacową.
 • Retail Solutions S.A.  –  poszukiwanie lokalizacji dla sieci handlowych i zarządzanie nieruchomościami.

Posiadamy doświadczenie na rynku sprzedaży detalicznej i hurtowej różnych branż oraz rynku finansowego .

money-2180330_960_720

Zarządzanie siecią sprzedaży

 • Zarządzanie franczyzą
 • Wsparcie sprzedaży
 • Lokalizacje
 • Zarządzanie personelem
business-3167295_1920

Wprowadzenia firm, marek i produktów na rynek polski:

 • Analiza sytuacji rynkowej.
 • Model biznesowy i plan wdrożenia.
 • Budowa struktury i organizacja zasobów.
 • Implementacja.
 • Przekazanie projektu zleceniodawcy.
 • Kontynuacja wsparcia/ kontynuacja zarządzania projektem.

Inne usługi

 • Restrukturyzacja
 • Windykacja
 • Obsługa nieruchomości

O nas

Nasza grupa składa się z czterech firm, świadczących usługi w zakresie restrukturyzacji firm, zarządzania i wsparcia dla sprzedaży:

 • Branding Development Sp. z o.o.  – spółka odpowiedzialna za  proces restrukturyzacji.
 • Chilli Poland – spółka odpowiedzialna za zarządzanie i wsparcie dla sieci sprzedaży.
 • Begedli Sp. z o.o.  – spółka odpowiedzialna za HR i obsługę kadrowo-płacową.
 • Retail Solutions S.A.  – spółka odpowiedzialna za poszukiwanie lokalizacji dla sieci handlowych i zarządzanie nieruchomościami.
company-3127555_1920

Restrukturyzacja

Moduły działań w zakresie restrukturyzacji firmy:

 • Zabezpieczenie aktywów.
 • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożenia upadłością.
 • Budowa struktury zabezpieczającej przed roszczeniami wierzycieli.
 • Negocjacja z wierzycielami –  restrukturyzacja zadłużenia.
 • plany restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.
 • Optymalizacja kosztów.
Restrukturyzacja

Obsługa nieruchomości

Oferujemy następujące moduły działań w zakresie obsługi nieruchomości komercyjnych:

 • Audyt prawny, finansowy, techniczny i biznesowy.
 • Zarządzanie  nieruchmościami.
 • Komercjalizacja.
 • Windykacja należności.
 • Restrukturyzacja i optymalizacja kosztów.
 • Poszukiwanie inwestorów.
 • Proces  inwestycyjny.
architecture-2256489_1920