Ochrona danych osobowych

  • Audyt zasad przetwarzania danych osobowych
  • Sporządzanie raportu zawierającego ocenę stopnia zgodności zasad przestrzegania danych osobowych
  • Zalecenia do korekty zasad przestrzegania danych osobowych
  • Przygotowanie i wdrożenie procedur związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych

Wysoki poziom wskazanych usług zapewnia współpraca Spółki z prawnikami specjalizującymi się w tematyce ochrony danych osobowych oraz specjalistami z dziedziny IT, zajmującymi się cyfrowymi systemami bezpieczeństwa

online hacker attack