Windykacja

Windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Windykację dzieli się na:

  • windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.
  • windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.
business-3167295_1920