Restrukturyzacja

Moduły działań w zakresie restrukturyzacji firmy:

  • Zabezpieczenie aktywów.
  • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  • Zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożenia upadłością.
  • Budowa struktury zabezpieczającej przed roszczeniami wierzycieli.
  • Negocjacja z wierzycielami –  restrukturyzacja zadłużenia.
  • plany restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.
  • Optymalizacja kosztów.
Restrukturyzacja